LRP – Erstatning for svie og smerte

LRP – Erstatning for svie og smerte

Mange danskere kommer hvert år til skade på baggrund af en ulykke. Når skaden er så stor, at den forårsager en sygemelding, kan man søge kompensation for det fysiske ubehag. Den juridiske betegnelse, man bruger i denne sammenhæng, er erstatning ”svie og smerte”. Efter at have været indblandet i en ulykke, som resulterer i en sygemelding, bør man derfor undersøge, om det er muligt at søge erstatning for svie og smerte.

Det dækker erstatning for svie og smerte

Erstatning for svie og smerte dækker, fra det øjeblik ulykken skete, og som udgangspunkt til man bliver raskmeldt igen. Det vil altså sige, at erstatningen ikke først begynder senere, hvis man eksempelvis skal bruge en lægevurdering, før man kan sygemeldes. Her vil man altså være berettiget erstatning for svie og smerte fra ulykkesøjeblikket indtræden. Derfor er det vigtigt at notere, hvornår ulykken sker.

Den almene dansker forholder sig formentlig ikke til erstatning, før uheldet er ude, og ens livssituation pludselig er markant ændret. Derfor er mange heller ikke klar over, hvad taksterne for svie og smerte er. Taksterne for godtgørelsen fastsættes årligt, og i 2022 blev den sat til 215 kr. pr. sygedag med et loft på 83.000 kr. Dette giver altså den tilskadekomne mulighed for at få, det der svarer til, 386 dages erstatning for svie og smerte. Godtgørelsen er altså ikke en vej til en utømmelig velstandsbrønd, men kan være med til at lette et pres i en tid, hvor man er forhindret i at arbejde på baggrund af en ulykke, som har påført hæmmende skade, som en anden er primær ansvarlig for. Der er derfor gode argumenter for at søge erstatning efter ulykken er indtruffen og skaden er sket.

Kriterier for berettigelse

For at være berettiget til at modtage erstatning for svie og smerte, kan man ikke også være i bestemte andre erstatningskategorier. Hvis den tilskadekomne har været ude for en privat ulykke eller har påført sig en arbejdsskade, som ingen kan holdes ansvarlig for, er vedkommende ikke berettiget til godtgørelsen. Det helt afgørende for berettigelsen er, at der i ulykken kan findes en, der er skyld i, at hændelsen er sket. Hvis man passer ind under dette kriterie, kan man gå videre med sagen. Da der i sager om erstatning for svie og smerte altid er en, der er ansvarlig for ulykken, skal man nu tage kontakt til dennes forsikringsselskab og fremstille både en lægefaglig vurdering af skaden og dokumentation herfor, og dertil give udtryk for sine erstatningskrav. Der kan være andre muligheder for at søge yderligere kompensation enten ved andre godtgørelser eller gennem ens egent forsikring. Erstatning for svie og smerte er dog et sted at starte, da den som tidligere nævnt, kan være med til at lette presset ved at være ude af stand til at arbejde for en tid.