Den korrekte pasning af høreapparater

Den korrekte pasning af høreapparater

  1. Kontroller høreapparaterne dagligt: 

Kontroller dagligt dine høreapparater for at sikre, at de er rene og godt vedligeholdte. Fjern støv og snavs fra høreapparaterne med en blød klud og sørg for at tørre dem af efter brug.

Kom forbi hørecenter, hvis høreapparaterne skal finjusteres:

 

  1. Brug de korrekte batterier:

Brug altid de korrekte typer og størrelse batterier til dine høreapparater. Brug ikke genopladelige batterier, da de kan ødelægge høreapparaterne. Sørg for at ændre batterierne regelmæssigt for at sikre, at høreapparaterne fungerer optimalt.

 

  1. Brug de rigtige opladningsenheder:

Brug altid de korrekte opladningsenheder, der er designet specielt til dine høreapparater. Brug ikke opladningsenheder, der ikke er specifikt designet til at oplade det specifikke høreapparat, da det kan ødelægge høreapparaterne.

 

  1. Undgå vand og fugt:

Undgå at udsætte høreapparaterne for vand, såsom regn eller tåge. Sørg for at tørre dem af med en blød klud efter brug, så de ikke samler fugt.

 

  1. Undgå støv og snavs:

Sørg for at beskytte høreapparaterne mod støv og snavs. Undgå at opbevare dem i områder med meget støv eller i nærheden af støvsugere, da det kan skade høreapparaterne.

 

  1. Opbevar høreapparaterne korrekt:

Opbevar høreapparaterne korrekt, så de ikke bliver beskadiget. Brug altid det medfølgende etui, når du ikke bruger høreapparaterne, og opbevar dem væk fra varme og sollys.

 

  1. Brug ikke kraftig rengøring:

Undgå at bruge kraftig rengøring, når du vedligeholder høreapparaterne. Brug kun en blød klud og en mild rengøringsopløsning til at fjerne støv og snavs.

 

  1. Undgå at ryste og ryst høreapparaterne:

Undgå at ryste eller ryste høreapparaterne, da det kan skade komponenterne indeni. Vær forsigtig, når du håndterer høreapparaterne, og sørg for at behandle dem forsigtigt.

 

  1. Brug ikke høreapparaterne for længe:

Undgå at bruge høreapparaterne for længe ad gangen, da det kan øge risikoen for skader. Maksimal anbefalet brugstid er 8 timer om dagen.

 

  1. Kontakt en professionel:

Hvis du har brug for hjælp til at vedligeholde og reparere dine høreapparater, skal du kontakte en professionel. Professionelle kan hjælpe med at rense og justere høreapparaterne for at sikre, at de fungerer optimalt.