Guide til begravelser i Tårnby på Amager

Guide til begravelser i Tårnby på Amager

Hvis du bor i Tårnby på Amager, og der er en fra din familie, som er afgået ved døden, skal du som pårørende organisere en begravelse eller bisættelse for vedkommende.

Langt de fleste mennesker, uanset om de bor I Tårnby eller i resten af landet, vælger at tage kontakt til en bedemand, i tilfælde af dødsfald i familien. For når et afholdt familiemedlem dør, er der en hel masse ting, som du som pårørende skal være opmærksom på og tage hånd om.

Bedemanden hjælper med at organisere den sidste højtidelighed for den afdøde i samråd med den afdødes familie og venner. Samtidig kan bedemanden være behjælpelig med at rådgive og oplyse omkring de praktiske ting, som du som pårørende til en afdød skal have styr på.

I Tårnby på Amager ligger der flere forskellige bedemandsvirksomheder, hvor du kan få hjælp til at arrangere en begravelse eller bisættelse, samt få vejledning i forbindelse med dødsfald.

Fordelen ved at tage kontakt til en lokal bedemand i Tårnby er, at du derved kan trække på bedemandens netværk og erfaring med at afholde begravelser og bisættelser i lokalområdet.

 

Begravelser og bisættelser fra kirkerne i Tårnby

I Tårnby Kommune er der en række forskellige kirker, hvor den afdøde kan blive begravet fra. Typisk er det i dét sogn, hvor den afdøde boede, at bisættelsen eller begravelsen skal finde sted.

Bedemanden kan altid være behjælpelig med at tage kontakt til det lokale kirkekontor og tale med de forskellige administrationer for kirkegårdene i området.

Afhængigt af, hvor den afdøde boede, kan bisættelsen eller begravelsen således finde sted fra både Tårnby Kirke, Kastrup Kirke og Korsvejskirken. Alle disse kirker ligger i Tårnby Kommune.

Husk, at du altid kan vælge, at højtideligheden foregår i kirken, uanset om den afdøde måtte have haft et ønske om at blive begravet ved askespredning i Øresund eller mere traditionelt på kirkegården.

Der kan også ofte være mulighed for, at begravelsen eller urnenedsættelsen kan finde sted på en skovkirkegård eller en naturkirkegård. Her kan du tale med bedemanden, som kan vejlede dig omkring de forskellige muligheder.

 

Borgerlige højtideligheder

Bedemanden kan også være behjælpelig, hvis begravelsen eller bisættelsen ønskes at være borgerlig. Denne type højtidelighed er karakteriseret ved, at den foregår udenom Folkekirken.

Det vil dog oftest være muligt for dig og din familie at bruge et kapel, som er tilknyttet kirkegården og det pågældende sogn, til den borgerlige højtidelighed.

Hvis ikke et kapel ønskes at blive benyttet til anledningen, kan højtideligheden find sted enten privat hos den afdødes pårørende eller i et forsamlingshus i lokalområdet i Tårnby.

Her kan den lokale bedemand igen trække på sine erfaringer med området, så han eller hun derved bedst kan vejlede dig omkring mulighederne.